• En 2018 es van produir 598 accidents fatals en el treball, dels quals 235 van estar relacionats amb infarts i vessaments cerebrals

30 de juny de 2019. Les malalties cardiovasculars constitueixen la principal causa de mort a tot el món, una tendència que també es produeix a casa nostra. És més, quatre dels factors de risc cardiovascular més destacats continuen en augment any rere any, arribant al seu punt més alt en el 2017 (últimes dades vigents de l’Enquesta Nacional de Salut). En concret, la hipertensió arterial, que afecta el 19,8% de la població, el colesterol elevat (17,9%), l’obesitat (17,4%) i la diabetis (7,8).

En l’àmbit laboral, a Espanya es van registrar 598 accidents mortals el 2018, segons les dades de Ia Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). De tots ells, 235 van estar relacionats amb infarts i vessaments cerebrals, el que situa a les patologies cardiovasculars com la primera causa de defunció en accidents laborals al nostre país amb el 39,5% del total, amb un increment de 5,2% respecte l’any anterior.

De fet, els experts han constatat que afeccions cardiovasculars severes, com infarts, angines de pit o morts sobtades, són les patologies que es produeixen des que una persona s’aixeca fins al migdia, el que situa l’entorn laboral com l’espai en el qual es dóna un major risc potencial perquè es produeixin aquest tipus de malalties.

Segons dades de les mútues, l’any passat més de 6.500 persones van patir un infart agut de miocardi, 6.400 van patir algun tipus de disrítmia i més de 6.300 van tenir algun problema d’hipertensió, seguides per les angines de pit i les embòlies o trombosis venoses, amb 2.036 i 1.460 casos, respectivament.