L’associació RCP a l’Escola comprova l’efectivitat del programa amb què ha format 1.700 infants blanencs per saber actuar en cas d’una situació de risc vital, especialment si és una aturada cardíaca.

Acto de clausura del curso de RCP a escolares celebrado en el colegio La Salle de Barcelona.

Aprendre, a través del joc, a fer maniobres cardiopulmonars funciona. És una de les conclusions d’una enquesta per mesurar l’impacte del programa RCP a l’Escola, una iniciativa impulsada en el seu moment per la Fundació Barcelona Salut i continuada per professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) i que ha format 1.700 infants blanencs d’entre 6 i 9 anys perquè sàpiguen com actuar de forma efectiva davant d’una situació de risc vital, especialment en el cas d’una aturada cardíaca, ja que els primers cinc minuts són decisius per a la supervivència de la persona afectada.

La iniciativa Associació RCP a l’Escola és pionera a Catalunya, i també a Espanya, ja que és el mateix personal sanitari –metges, infermers i tècnics– del servei d’emergències qui imparteix aquesta formació continuada i progressiva, que s’ajusta a les recomanacions dels organismes internacionals que regeixen la reanimació cardiopulmonar. El joc és la principal eina pedagògica que utilitzen els professionals de l’entitat, que, a més, enriqueixen l’aprenentatge que ofereixen als nens amb la seva pròpia experiència professional.

Amb el bagatge dels darrers anys, els professionals que imparteixen la formació han realitzat un enquesta per avaluar els coneixements i les habilitats que han adquirit els alumnes al llarg del programa.

Amb una mostra de 70 alumnes, 35 dels quals han rebut sis sessions des de primer de primària i 35 escolars que no han rebut la formació, se’ls van pantejar tres preguntes a cada grup.

El qüestionari era: quin és el número de telèfon d’emergències? identifiques la posició de seguretat com una posició d’espera segura mentre arriba l’ajuda sanitària i sabries realitzar-la? I, davant d’una obstrucció de les vies aèries, què és el primer que cal fer? tossir, picar l’esquena o donar aigua?, per saber si coneixen i saben executar la maniobra de Heimlich.

La conclusió de l’enquesta va ser que les criatures que van rebre la formació van respondre correctament les preguntes en més d’un 80%, mentre que l’altre grup, sense formació, va tenir un nivell d’encert molt més baix, amb menys d’un 10% dels escolars contestant correctament les tres qüestions que se’ls plantejaven.

Una inversió de futur

A l’Estat Espanyol, cada any moren 30.000 persones de mort sobtada és a dir, una persona cada 20 minuts, una xifra que el programa vol ajudar a revertir, formant els infants com una inversió de futur.

A més, els nens són divulgadors actius dels coneixements que van adquirint, i el fet que l’aprenentatge es vehiculi a través del joc, permet fixar millor els conceptes.
A més de cobrir l’educació primària, el programa també es vol implementar a l’ESO.

Des de l’entitat RCP a l’Escola reivindiquen que les sessions haurien de formar part del programa curricular obligatori, perquè no és suficient la col·locació de desfibril·ladors en espais públics per aconseguir que siguin espais cardioprotegits.

Alba Carmona