Página 7 de 27

Com s’ha d’actuar davant un ictus?

  • L’ictus és una de les malalties amb més incidència en l’actualitat. Segons la Fundació Espanyola del Cor (FEC), és la segona causa de mort a Espanya i la primera en el cas de les dones

Pictograma que promou la Fundació Barcelona Salut

Es tracta d’un accident cerebrovascular (ACV) que, per norma general, no avisa de la seva arribada. De manera més col·loquial es pot explicar com un infart, que en comptes de tenir lloc al cor es fa al cervell.

Per què es produeix un ictus?

Entre els motius pels quals una persona pot tenir un ictus n’hi ha dos, principalment. D’una banda, pot ser degut al trencament d’un vas sanguini del cervell, que rep el nom d’hemorràgic. De l’altra, pot estar provocat per l’obstrucció d’aquests mateixos vasos. En aquest cas, es tractaria d’un trombe, originat al cor i que rep el nom d’isquèmic.

Com es pot detectar?

No es tracta d’una malaltia que avisi, però sí que s’evidencien certs símptomes que precedeixin l’accident. Amb la informació i els coneixements necessaris poden ser reconeguts i, d’aquesta manera, actuar en conseqüència i disminuir les seves seqüeles.

Parlem de símptomes que s’exterioritzen i que es manifesten a través d’una pèrdua brusca de la força o de la sensibilitat, sobretot, en una meitat del cos. A vegades, no té per què notar-se en el conjunt del cos, i es percep únicament com a feblesa en un costat de la cara, o en alguna de les extremitats. Aquests símptomes també poden anar acompanyats d’una dificultat sobtada per parlar, la pèrdua de la visió total o parcial d’algun dels dos ulls, o un mal de cap intens.

Què s’ha de fer?

Davant la possibilitat d’estar tenint un ictus, el més important és actuar amb rapidesa. El temps és vital, ja que com més temps s’estiguin tenint aquests símptomes, pitjors seran les conseqüències. Segons la Federació Espanyola de Ictus (FEI), els casos tractats des del primer moment es recuperen gairebé completament.

Per a això, és fonamental contactar amb el servei d’emergències, a través d’una trucada al 112. Mentre l’equip d’urgències arriba, cal seguir una sèrie de passos bàsics que són determinants. Afluixar la roba de la persona que l’està tenint és important perquè no hi hagi res que impedeixi una correcta respiració.

A més, la Fundació Barcelona Salut i el SEM-Protecció Civil recomanen tombar la persona de manera que el cap i les espatlles quedin lleugerament aixecats i recolzats en un coixí, per exemple, encara que també pot servir una jaqueta doblegada sobre si mateixa. És convenient que, en la mesura que sigui possible, l’ambient sigui relaxat i que no hi hagi sorolls durant l’espera dels serveis d’emergències.

En contra del que es pugui pensar, no és recomanable donar a la persona ni menjar ni beguda, ni tan sols un simple got d’aigua. Tampoc se l’ha de forçar a parlar ni a moure’s, i haurà de ser la persona acompanyant la que expliqui detalladament als serveis d’emergències quan han començat els símptomes i com s’han anat succeint.

Tampoc és aconsellable optar pel trasllat propi a un centre de salut, és preferible deixar que els serveis mèdics d’urgència se n’encarreguin, ja que tenen els coneixements necessaris per fer-ho degudament, sense ocasionar danys a la persona que té l’ictus.

Cal recordar que el temps és vital i que el 90% dels casos es poden prevenir si s’actua amb rapidesa i bon fer. Cada 29 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Ictus, per recordar-nos de què es tracta i com cal actuar davant la seva aparició.

Nuevo tratamiento para pacientes con un linfoma no Hodgkin B

Jaume Kulisevsky (primero por la derecha), en la presentación del ensayo la pasada semana

  • Sant Pau tratará un cáncer linfático con inmunoterapia

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, cuyo responsable de investigación es el Dr. Jaume Kulisevsky, miembro fundador de Barcelona Salut, iniciará a finales de este año un ensayo clínico único en España de inmunoterapia para cáncer linfático, dirigido especialmente a pacientes de linfoma no Hodgkin B (cáncer de sangre) que no hayan respondido a los tratamientos convencionales.

En este primer ensayo sobre inmunoterapia se usará un tipo especial de células CAR-T (una innovadora inmunoterapia), ya que el Hospital de Sant Pau es uno de los ocho centros de toda España autorizados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para usar medicamentos CAR-T, que están suponiendo una revolución en la especialidad de oncohematología.

La aportación de dos millones de euros de la Fundación Bancaria “la Caixa” permitirán tirar adelante la fase 1 de este ensayo, en la que se prevé incluir a diez pacientes a lo largo de diez meses, y parte de la fase 2, en la que se ampliará a una veintena o más de enfermos, en función de la evolución del ensayo.

“Más opciones”

En la presentación del ensayo ha participado además una paciente de Sant Pau, Helena, que es candidata a participar en el mismo, tras luchar desde hace dos años con un linfoma. Helena ha dado las gracias a los investigadores y a los responsables de La Caixa por “potenciar la investigación” y para que los enfermos tengan “más opciones” de seguir viviendo.

El responsable clínico del proyecto, el doctor Javier Briones, ha explicado que el ensayo se basa en seleccionar un tipo de linfocitos T denominados linfocitos T de memoria, unas células del organismo poco numerosas pero muy eficaces para luchar contra las células tumorales.

Los linfocitos T de memoria se generan tras una infección primaria y son los encargadas de mediar en la defensa del organismo en infecciones sucesivas del mismo patógeno, ya que se “acuerdan” del mismo y tienen un poderoso efecto contra las células tumorales.

“Seleccionamos estos linfocitos T de memoria del propio paciente y los dotamos de un ‘arma’ para que, cada vez que detecten una de las células tumorales, la eliminen”, ha explicado. En definitiva, ha añadido, es la modificación genética de los linfocitos T del paciente para que éstos ataquen a las células cancerosas.

Autorización

Se espera que la Agencia Española del Medicamento autorice este año la ejecución de la fase 1 de este innovador ensayo y que la misma se pueda iniciar a finales de este 2019, ha indicado el doctor Briones.

Cada año se diagnostican en España a unas 7.500 personas un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático que contribuye de forma especial a formar y activar las defensas del organismo.

En la mayoría de pacientes, la enfermedad se elimina después de someterse a ciclos intensivos de quimioterapia y, a menudo, a un trasplante de médula ósea, pero muchos pacientes recaen.

La Fundación Barcelona Salut incorpora a su Consejo Económico a la tecnológica iVascular

El doctor Luis Donoso da la bienvenida a Lluís Duocastella al Consejo Económico de Barcelona Salut

El Consejo Económico de la Fundación Barcelona Salut, entidad presidida por el doctor Luis Donoso, director del Centro de Diagnóstico por la Imagen del Clínic y presidente de la International Society of Radiology, se ha reforzado con la incorporación de Lluís Duocastella, CEO y vicepresidente de la empresa tecnológica iVascular.

 iVascular es una empresa cien por cien tecnológica que combina el conocimiento de tres grandes áreas -la ingeniería, la química y la medicina-, con el objetivo de diseñar, desarrollar y producir dispositivos médicos e implantes para el tratamiento de las patologías vasculares. Balones y stents liberadores de fármacos, stents convencionales, autoexpandibles, catéteres de aspiración y de angioplastia integran el portafolio de la compañía.

Los productos de iVascular se distribuyen en los hospitales de unos 70 países de todo el mundo. “Angiolite” (stent liberador de fármaco) y “Luminor” (balón liberador de fármaco) son dos de los productos destacados del catálogo que han demostrado excelentes resultados clínicos gracias a la innovación en su diseño.

Fundada en 2010 en Barcelona, iVascular está participada por cinco empresas industriales con sedes en España y Canadá. La empresa tiene una plantilla de 170 personas de las que el 72% son mujeres y el 28%, hombres. Con una inversión en I+D del 15% de la cifra de negocio, sus ventas en 2018 ascendieron a los 21 millones de euros. El mercado español representa el 15% de las ventas totales de la compañía.

Captación de talento

La Fundación Barcelona Salut, institución privada sin ánimo de lucro, constituida con la finalidad de mejorar la prevención en el ámbito de la salud a través de la promoción de hábitos de vida saludables, cuenta con un Comité Científico integrado por reconocidos médicos, científicos e investigadores y con un Consejo Económico del que forman parte destacadas empresas y organizaciones -la mayoría vinculadas al ámbito de las Ciencias de la Salud- que quieren dar soporte a los objetivos de la entidad.

Con la incorporación de iVascular a su Consejo Económico, Barcelona Salut da un nuevo paso en su vocación de captación de talento para difundir el conocimiento de los hábitos de vida saludables entre la población.

Barcelona Salut s’incorpora a l’European Resuscitation Council mitjançant un acord amb el CCR

El doctor Lluís Asmarats, vicepresident de Barcelona Salut (al centre), acompanyat dels doctors Manel Cerdà i Xavier de Balanzó, del CCR

La Fundació Barcelona Salut i el Consell Català de Ressuscitació (CCR) han signat el conveni de col·laboració que permet a les dues entitats sumar esforços pel que fa a la promoció d’hàbits de vida saludables, difonent i coordinant activitats formatives en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar arreu de Catalunya.

Mitjançant aquest conveni, Barcelona Salut s’integra com a membre del European Resuscitation Council i del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Aquest acord permet a la Fundació estendre els diplomes dels cursos de Suport Vital Bàsic (SVB) que imparteix des de fa anys.

L’acord s’ha signat a l’Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya. El doctor Lluís Asmarats, vicepresident de Barcelona Salut, ha rubricat el conveni en nom de l’entitat. Per part del CCR han signat el doctor Manel Cerdà, director executiu del Consell, i el doctor Xavier de Balanzó, director de Formació de l’organisme.

Barcelona Salut y la Guardia Civil de Cataluña firman el convenio de cesión al Cuerpo de tres desfibriladores portátiles de última generación

El doctor Luis Donoso y el general Pedro Garrido, durante la firma del convenio

El jefe de la VII Zona de la Guardia Civil, general Pedro Garrido, y el doctor Luis Donoso, presidente de la Fundación Barcelona Salut, han suscrito el convenio de colaboración para la cesión de tres desfibriladores automáticos portátiles que permitirán a los agentes del Cuerpo atender cualquier episodio cardíaco sobrevenido.

En concreto, estos dispositivos inteligentes de última generación, que sólo actúan en caso de necesidad, se han instalado en zonas sensibles por las que se desplazan a diario miles de personas. Es el caso de los pasos fronterizos de La Jonquera y de La Farga de Moles. En La Jonquera, que soporta un flujo diario de 12.000 vehículos pesados, se ha ubicado un desfibrilador en el edificio de la Aduana, bajo competencia de la Guardia Civil, y se ha cedido un segundo aparato para su instalación en la Comisaría de Policía Nacional. Por lo que respecta a La Farga de Moles, paso fronterizo con Andorra, el dispositivo se encuentra ubicado en el edificio de la Aduana, bajo supervisión de los agentes de Guardia Civil de resguardo fiscal.

No hay que perder de vista que la muerte súbita causa cada año 3.000 fallecimientos en Cataluña, multiplicando así por 15 las muertes provocadas por accidentes de tráfico. De ahí la importancia de que los desfibriladores portátiles estén situados en lugares accesibles y próximos a los ciudadanos. A tal efecto, Barcelona Salut y el Ministerio del Interior suscribieron un acuerdo en 2015 para convertir las comisarías y cuarteles de toda España en lugares cardioprotegidos.

Títulos acreditativos con validez internacional

La firma del convenio coincide con la finalización del curso en Soporte Vital Básico con Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) que la Fundación Barcelona Salut ha ofrecido a 100 guardias civiles de las cuatro provincias catalanas durante los dos últimos meses. Se trata de la 2ª Promoción del grueso de 500 agentes que recibirán formación a lo largo de 2019. Otros cien guardias civiles, que integran la 1ª Promoción, ya realizaron la formación el año pasado.

Una vez superado el curso, los agentes obtienen un título acreditativo con validez internacional, expedido por la European Resuscitation Council y por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.  Además de recibir clases, en el curso se imparte formación sobre la secuencia de pasos a dar para salvar una vida. Estos pasos, conocidos como los eslabones de la “Cadena de la supervivencia”, son vitales para la resucitación de una persona que sufre un episodio cardíaco.

Integrada por prestigiosos médicos, científicos e investigadores, la Fundación Barcelona Salut -institución privada sin ánimo de lucro que tiene por objetivo mejorar la educación y la prevención en el ámbito de la salud- puso en marcha en el año 2015 el proyecto científico “Cataluña, territorio cardioprotegido”, en el que participan el Gobierno de España, la Generalitat, las administraciones locales, los servicios de emergencias médicas y colectivos profesionales, entre los que destaca el sector farmacéutico.

La Cambra de Comerç de Barcelona guardona la Fundació Barcelona Salut per “la tasca desenvolupada en favor d’una societat saludable”

El president de la Cambra, Miquel Valls, entrega el guardó al doctor Luis Donoso, president del Comité Científic de Barcelona Salut

La Cambra de Comerç de Barcelona ha informat avui que ha distingit a la Fundació Barcelona Salut amb el màxim reconeixement de l’entitat per “la tasca desenvolupada en favor d’una societat saludable”. Així ho va aprovar el Ple de la Cambra en la seva última sessió ordinària.

El president de la Cambra, Miquel Valls, va fer entrega del guardó al president del Comitè Científic de Barcelona Salut, Lluís Donoso, també president de l’Associació Mundial de Radiologia. Durant el lliurament, Miquel Valls va destacar la posada en marxa per part de Barcelona Salut del projecte científic “Barcelona, ciutat cardioprotegida” que ha suposat instal·lar més de 500 desfibril·ladors portàtils al metro de Barcelona, així com a farmàcies, mercats municipals i altres instal·lacions públiques de la ciutat. Aquests dispositius han permès salvar 49 vides en els últims tres anys davant d’episodis de parades cardiorespiratòries.

Projecte “Barcelona, ciutat cardioprotegida”

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a Europa, amb més de 4 milions de morts a l’any i el seu impacte encara és superior en les dones que en els homes. Segons les últimes dades disponibles de l’any 2017, van causar 130.000 morts a Espanya, de les quals 23.000 es van produir a Catalunya.

Les malalties d’origen cardíac causen el 45% de les morts a Europa i el 35% a la Unió Europea. Les xifres disminueixen amb el pas del anys gràcies a la prevenció, els avenços en farmacologia i en imatge mèdica, i també, a la instal·lació de desfibril·ladors que ajuden a prevenir la mort sobtada, que multiplica per 19 el nombre de morts per accidents de trànsit.

La Cambra de Barcelona és membre de la Fundació Barcelona Salut des dels inicis del projecte “Barcelona, ciutat cardioprotegida”, l’estudi científic en el que també hi participen el Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut, el Col·legi de Farmacèutics, l’Associació de Farmàcies de Barcelona i el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).

Infarto femenino: Qué hacer si estás en peligro

Si, por los síntomas descritos, crees que puedes estar sufriendo un infarto, lo más importante es que sigas esta guía:

  1. Llama inmediatamente al 112. El factor tiempo es fundamental para evitar consecuencias permanentes o fatales.
  2. Avisa, si es posible, a alguien que te acompañe y permanece tumbada, en reposo y sin realizar ningún esfuerzo.
  3. Indica al personal de emergencias que crees estar sufriendo un infarto y sigue sus indicaciones.
  4. Insiste en que crees que se trata de un infarto, si piensas que no te están tomando en serio. Del mismo modo que muchas mujeres no relacionan sus síntomas con un problema del corazón, puede que el personal médico tampoco piense en esta posibilidad y con frecuencia achaca la sintomatología a la ansiedad (sobre todo en el caso de mujeres jóvenes). La clave está en conocer e identificar los síntomas para actuar rápidamente.

Malgrat de Mar, nova localitat amb els seus mercats cardioprotegits

Taller de demostració pràctica, a Malgrat de Mar, de com fer servir els desfibril·ladors cedits per Barcelona Salut

 

El Mercat Municipal de Malgrat de Mar i el mercat setmanal de la fruita dels dijous a la plaça de Catalunya s’han afegit a la cada vegada més àmplia xarxa d’instal·lacions d’aquestes característiques que disposen d’un desfibril·lador portàtil de darrera generació cedit per la Fundació Barcelona Salut en el marc del projecte “Mercats de Barcelona cardioprotegits”. El Mercat Municipal i el mercat de la fruita tenen doncs cada un el seu propi dispositiu, que es por fer servir per qualsevol ciutadà sense formación prèvia davant un cas d’emergència cardíaca.

En el projecte “Mercats de Malgrat de Mar cardioprotegits”, els desfibril·ladors dels dos mercats s’han instal·lat a un lloc de màxima visibilitat i accessibilitat per tal de cardioprotegir tota l’àrea comercial i també la rodalia. Els aparells han estat cedits per la Fundació Barcelona Salut per 4 anys a través d’un conveni de col·laboració.

Durant l’acte de presentació, que ha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Mª Carmen Ponsa, el tinent d’alcalde i regidor de Salut Comunitària, Jofre Serret, ha donat les gràcies a la Fundació Barcelona Salut i l’Obra Social “la Caixa” per fer possible aquest projecte. El programa de cardioprotecció “Barcelona, territori cardioprotegit”, que es va iniciar fa tres anys a la ciutat de Barcelona, compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat, el SEM i diferents col·lectius professionals, entre ells el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l’Associació de Farmàcies de Barcelona. L’any passat la Fundació Barcelona Salut va signar un acord amb la Diputació de Barcelona per estendre la cardioprotecció a tots els mercats municipals de la província. Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.

10 minuts per salvar una vida

A Catalunya, una de cada quatre persones mor a causa d’una malaltia del cor. La mort sobtada, que pot afectar a tothom i a qualsevol edat, causa cada any més de 3.000 morts a Catalunya, dinou vegades superiors a les produïdes per accident de circulació. El desfibril·lador automàtic és un dispositiu de fàcil utilització que només actua en cas de necessitat i que pot ser aplicat per qualsevol persona tot i que no tingui coneixements sanitaris. Hi ha un marge de 10 minuts per intentar salvar la vida a una persona amb fibril·lació ventricular. Per això és vital que els desfibril·ladors automàtics es trobin tan accesibles com sigui possible.

Barcelona Salut y la Fundación Formación y Futuro organizan el 1er Ciclo de Jornadas Internacionales sobre las soluciones de la Inteligencia Artificial

Con el propósito de divulgar las soluciones que la Inteligencia Artificial (IA) ofrece en ámbitos tan dispares como la salud o el desarrollo de las denominadas “ciudades inteligentes (Smart City)”, la Fundación Formación y Futuro, la Fundación Barcelona Salut, la Universitat Rovira i Virgili y la Universidad Rey Juan Carlos han organizado el 1er Ciclo de Jornadas Internacionales sobre Inteligencia Artificial, que se celebrarán el 7 de mayo en Barcelona y el día 8, en Madrid.

Mejorar la calidad de vida de las personas

Con un formato idéntico, ambas jornadas se estructurarán en torno a tres grandes áreas: la Salud, la Robótica y las Ciudades Inteligentes. Una veintena de expertos debatirán sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial y de las tecnologías más avanzadas en cada uno de estos ámbitos que, si bien encajan en disciplinas diferentes, al final confluyen en un objetivo compartido: mejorar la calidad de vida de las personas. Cada área de especialización contará con sus propios ponentes. A la presentación le seguirá una mesa redonda y, finalmente, se abrirá un turno de preguntas.

El 1er Ciclo de Jornadas Internacionales sobre Inteligencia Artificial cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de la aseguradora FIATC y del bufete Cuatrecasas.

La Fundación Barcelona Salut apuesta por dar mayor visibilidad social a la depresión y el suicidio para mejorar la prevención

Los problemas de salud mental son a menudo silenciados y, en consecuencia, tardíamente diagnosticados, pese a que España cuenta con excelentes equipos y especialistas en la materia. Por otra parte, muchas enfermedades crónicas mejorarían con la prescripción de una determinada actividad física por parte de un médico del deporte, pero esta especialidad es poco conocida y poco reconocida, asociándose casi exclusivamente a las lesiones de los jugadores profesionales.

El doctor Luis Donoso (en el centro de la imagen), acompañado por los doctores Gil Rodas (izquierda) y Diego Palao, ambos recién incorporados al Consejo Científico de la Fundación Barcelona Salut

Consciente de la necesidad de mejorar la prevención incrementando el conocimiento de ambas especialidades, la Fundación Barcelona Salut -que desarrolla proyectos científicos y de divulgación para promover entre la población hábitos de vida saludables- ha decidido incorporar a su Consejo Científico a dos prestigiosos médicos. Se trata del doctor Diego Palao, médico especialista en Psiquiatría y director ejecutivo del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Parc Taulí, y del doctor Gil Rodas, experto en Medicina del Deporte, responsable de esta especialidad en el Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y director médico del Barça Sport Innovation  Hub.

Presidido por el doctor Luis Donoso, director del Centro de Diagnóstico por la Imagen del Clínic y Presidente de la International Society of Radiology, el Consejo Científico de Barcelona Salut reúne a un reconocido grupo de profesionales médicos e investigadores de acreditada trayectoria y prestigio internacional con un objetivo común: compartir los conocimientos médicos con la sociedad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas.

A esta tarea de investigación, difusión y formación se han sumado los doctores Diego Palao y Gil Rodas. Con su incorporación al Consejo Científico, Barcelona Salut refuerza su apuesta por mejorar la educación y la prevención en todas las disciplinas médicas y sanitarias.

“La depresión tiene un tratamiento muy eficaz”

Durante su intervención ante los miembros del Consejo Científico, reunido en Barcelona el pasado 28 de marzo, el doctor Palao animó a introducir la salud mental en el resto de las especialidades médicas “para mejorar la salud global de las personas”. Lamentó, en este sentido, que algunos de los principales problemas de salud mental, como la depresión y el suicidio, sean “silenciados”. La depresión, según explicó, “es la enfermedad que más años de vida vividos con discapacidad está provocando y, sin embargo, tiene un tratamiento muy eficaz”.

El 70 por ciento de los casos se podría tratar, “si bien la mitad de los pacientes depresivos no reciben el tratamiento adecuado pese a que estos tratamientos son accesibles”. La causa, el desconocimiento: “Hay un conocimiento social de las enfermedades mentales bastante bajo, que hace que los pacientes con depresión se autoreconozcan mal, se diagnostiquen peor y reciban tratamiento tarde y mal”.

En cuanto al suicidio, también se mostró convencido de que una mayor visibilidad social ayudaría a reducir las cifras de mortalidad, puesto que “el 90% de las personas que mueren por suicidio tienen un problema de salud mental”. “Que la población lo reconozca como un problema de salud, ayudaría a mejorar”, sostuvo el doctor. “El suicidio -añadió- es una muerte silenciada”.

El suicidio provoca cada año entre 800.000 y un millón de muertes en todo el mundo. En España se suicidan cada año 3.600 personas, diez al día. Para comprender la dimensión del problema, el doctor Palao recuerda que “en España el suicidio causa el doble de muertes que los accidentes de tráfico”. Cifras “apabullantes” consecuencia de un problema de salud mental con varios factores de riesgo identificados: la depresión, el consumo de sustancias como el alcohol y las tentativas previas.

La prevención del trastorno mental en jóvenes y la rápida intervención cuando se detecten factores de riesgo “son estrategias ganadoras para prevenir suicidios”, dado que “la mayoría de los trastornos mentales que vemos en adultos comienzan antes de los 15 años y, además, hay factores de riesgo que sabemos asociados a la aparición del trastorno mental, como el estrés, el abuso, el bullying y el consumo de drogas”.

Frente al “efecto Werther” -teoría según la cual la exposición a noticias sobre suicidios tiene un impacto negativo y de contagio-, el doctor Diego Palao alude al “efecto Papageno”: “Si los medios de comunicación informan de forma correcta y no de manera truculenta, sin presentar el suicidio como una muerte heroica o romántica, ni como la consecuencia de un padecimiento imposible, sino como un fenómeno asociado a la enfermedad mental, que se puede prevenir y tiene tratamiento, pueden ayudar a prevenir imitaciones”. De hecho, concluye, “se ha demostrado que se pueden reducir las tentativas de suicidio en muchos jóvenes informando correctamente”.

Proyectar la Medicina del Deporte sobre las enfermedades crónicas

Por su parte, el doctor Gil Rodas recordó que la Medicina del Deporte “es mucho más” de lo que se intuye a primera vista. “Normalmente salimos en los medios cuando hay temas de dopaje, cuando fallece un jugador en un campo de fútbol o cuando tiene una lesión muscular y no puede jugar la Champions”, admitió. Por ello, se mostró muy satisfecho del proyecto desarrollado por el Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu “para llevar la Medicina del Deporte al hospital y poder así proyectar sobre las enfermedades crónicas todo lo que sabemos sobre la prescripción de ejercicio físico”.

“La actividad física -explicó- es una pastilla terapéutica, pero en el mundo cada vez se hace menos ejercicio físico, menos deporte… Vamos a tener una población envejecida, con enfermedades crónicas, y la mejor pastilla no es el ibuprofeno, sino el ejercicio físico”. Y el ejercicio físico “necesita una prescripción, una dosis, que debe ser recomendada por un médico del deporte”.

El doctor Gil Rodas se quejó de que en España la Medicina del Deporte “esté estancada”. “Hace falta conocimiento, innovación e investigación en este campo”, finalizó.

Página 7 de 27

© 2014 Fundación Barcelona Salud

Aviso Legal · Política de Privacidad · Política de cookies