Campanya d´informació general impulsada per les institucions.

La Fundació Barcelona Salut s’ha incorporat a la campanya informativa sobre el coronavirus SARS-CoV-2 que impulsa el Departament de Salut juntament amb els ajuntaments catalans. Aquesta acció pretén difondre entre la població aspectes tan importants com la transmisió del virus per mitjà de diferents procediments, i com es pot prevenir i alhora establir els principals símptomes generals que caracteritzen aquest virus. Els més freqüents són la febre, tos seca, símptomes de fatiga i malestar general, sensació de manca d’aire. També poden anar acompanyats d’altres que es manifestaran amb major o menor intensitat depenent de cada persona: diarrea, congestió o secreció nasal, mal de gola i dolor a la zona lumbar (ronyons ). Un altre aspecte rellevant d´aquesta informació és el temps que el virus pot sobreviure fora de les persones: a l´aire, a superfícies de cartró, acer inoxidable, plàstic, coure, etc.

Finalment, la guia també explica de manera gràfica com actuar si es té la sospita d’estar contagiat i quines mesures cal adoptar quan es conviu amb algú afectat per coronavirus. El telèfon 061 està habilitat per atendre consultes sobre aquesta pandèmia, esdevenint fonamental la informació ciutadana per tal d´aconseguir la contenció del patògen.