El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona celebrat a finals de l’any passat va acordar distingir a la Fundació Barcelona Salut amb el més alt reconeixement de la Institució per “La important contribució a la tasca desenvolupada a favor d’una societat saludable”. El lliurament d’aquesta distinció es va realitzar en un acte solemne a la seu de la Cambra de Comerç a Barcelona, per part del president de l’entitat, Miquel Valls Maseda, al president de la Fundació Barcelona Salut, Dr. Lluis Donoso Bach, que es va referir a la importància d’aquests reconeixements que encoratgen a prosseguir l’aposta per la informació sanitària, la prevenció i els hàbits saludables, que són els objectius principals de Barcelona Salut. Per part del president de la Cambra de Comerç es va reafirmar la voluntat de la institució de renovar el compromís amb Barcelona Salut per estendre a la societat catalana els projectes científics, especialment el de cardioprotecció.

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls (esquerre) lliura l’alta distinció al Dr. Donoso, president de Barcelona Salut