Organitzat per Barcelona Salut amb experts en Salut Pública, Medicina del Treball, Pneumologia i Medicina Interna

Experts debaten sobre alternatives al tabaquisme

Un panell de Metges i investigadors Metges i investigadors van debatre a Barcelona sobre el tabaquisme i les alternatives que es presenten per a aquells fumadors que, per falta de voluntat o necessitat, no poden prescindir de l’hàbit. Els doctors Antonio Serra López, especialista en Salut Pública de Santa Creu de Tenerife, Dan Sánchez Berenguer, pneumòleg, José Joaquín Poley professor de Medicina del Treball, i José María Ramon Torrell, cap de la Unitat de Tabaquisme de Bellvitge van coincidir en aquesta jornada organitzada per la Fundació Barcelona Salut i celebrada a la Universitat Politècnica de Catalunya el passat dia 24 de gener.

Els productes alternatius al tabac (cigarret electrònic o tabac escalfat, entre d’altres) emeten un vapor (o aerosol) diferent al fum que emeten els cigarrets convencionals, a causa de l’absència de combustió. Segons el PHE (Public Health of England), el vapor de la cigarreta electrònic suposa una fracció menor del risc de fumar tabac convencional. Aquest és, almenys, un 95% menys nociu i presenta un risc menor per a la resta de persones, segons es va posar en evidència en aquesta sessió. D’altra banda, segons diverses investigacions amb el tabac escalfat, que no té combustió, la reducció de l’exposició a components nocius és entre un 90 o 95% menor al de la cigarreta convencional (de combustió)

Reducció del dany

De forma complementària a les estratègies existents de cessació i prevenció de l’hàbit de fumar, les polítiques dirigides a reduir el dany en aquelles persones que no poden o no volen deixar de fumar, poden aportar beneficis a la salut pública en el seu conjunt. Aquest tipus de polítiques es basen en minimitzar el dany, a l’individu i / o la societat en el seu conjunt, provocat pel tabaquisme.
Així, en consumir nicotina en una forma de baix risc i reduir l’exposició a les toxines del fum del tabac, potencialment es pot disminuir de manera considerable el risc de patir malalties i mort prematural. A més, si l’ús d’aquestes alternatives al cigarret es generalitza entre els fumadors (que d’altra manera no haguessin deixat l’hàbit), produiria clarament un benefici net, com el que sembla tenir el snus (tabac oral on hi ha absència de combustió) en Suècia. Recentment, aquest abordatge s’està promovent en diferents països del món, com són Anglaterra o els Estats Units.

L’experiència de Suècia

En aquest panell d’especialistes es va exposar el cas de Suècia, un clar exemple en què la disponibilitat i l’ús, principalment per part dels homes, d’un producte alternatiu al tabac tradicional anomenat snus, que ha contribuït a que aquest país tingui la prevalença de tabaquisme (al voltant del 12% en 2014x) i de càncer de pulmó (16,6 en 2014xi) en homes més baixa del món.