La Fundació Salut Barcelona ha organitzat, a iniciativa de Mutua Universal, un curs per instructor de Suport Vital Bàsic i ús de desfibril·lador extern automàtic a les instal·lacions d’aquesta entitat a Barcelona. A aquest curs, celebrat els passats 29 i 30 de maig, han assistit un total de 23 persones procedents de diversos centres de Mutua Universal a España. Aquesta activitat realitzada faculta als nous titulats per exercir les labors de formació per alumnes que vulguin obtenir el títol en aquesta especialitat. Al llarg de dos dies, s’han realitzat sessions teòriques i practiques amb demostracions d’exercicis de ressucitació cardiopulmonar. També s’han presentat les últimes novetats en desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics d’última generació. Aquest curs és el primer d’una sèrie que continuarà a Madrid al mes d’octubre.

L’objectiu específic d’aquest curs és assegurar que el candidat adquireixi els coneixements i habilitats suficients per impartir i avaluar les tècniques de SVB d’acord a les normes establertes pel Comité Nacional de Resucitación Cardiopulmonar, de tal manera que el futur monitor adquireixi:

  • Informació sobre la metodologia d’ensenyament del SVB i DEA.
  • Oportunitat per desenvolupar les tècniques d’ensenyament als aspectes teòrics, pràctics i efectius.
  • Coneixements sobre metodologia per avaluar els coneixements en SVB i DEA.
  • Coneixement de la cadena de formació en RCP.
  • Domini de les matèries que s’inclouen en els cursos de SVB i DEA.
  • Conèixer els maniquís i DEAS, el seu manteniment i descontaminació.
  • Difondre les tècniques de RCP entre la població en general.
  • Difondre les normes bàsiques per la prevenció de la mort sobtada cardíaca i l’accidental.

Sessió celebrada a Barcelona per formadors de SVB a la seu de Mutua Universal.